Lab+ Series เครื่องวัดอุณภูมิร่างกายทางหน้าผาก แบบ อินฟราเรด JK-106

1,750.00 ฿

เครื่องวัดไข้แบบ infrared thermometer
-หนังสือรับรอง อย ผู้นำเข้าเลขที่ CHN6302446
-แสดงผลรวดเร็วภายใน 1วินาที
-ตัวอ่านค่าคุณภาพดี แม่นยำ
-มีหน่วนความจำ 32 ชุด
-แสดงผล Celsius หริอ Fahrenheit
-วัดค่าอุณหภูมิร่างกายหรืออุณหภูมิห้องได้