Anitech ปลั๊กไฟ มาตรฐาน มอก. H633-GY

439.00 ฿

รองรับกำลังไฟฟ้าสูงสุด 2200W 10 A รองรับกระแสไฟสูงสุด 250 โวลต์ ความยาวสายไฟ 3 เมตร / สายไฟมาตราฐานขนาด 3 x 0.75 sq.mm. ม่านนิรภัยป้องกันการสัมผัสกับวงจรไฟฟ้า และลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน