Anitech ปลั๊กไฟ มาตรฐาน มอก. H622-BL

519.00 ฿

รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด : 250 โวลต์ รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด : 10 แอมป์ รองรับกำลังไฟฟ้าสูงสุด : 3500 วัตต์ ขนาดสายไฟ : 3×0.75sq.mm ความยาวสายไฟ : 2 เมตร ผลิตด้วยวัสดุไม่ลามไฟ USB ชาร์จ : จำนวน 2 ช่อง 5 โวลต์ 2.4 แอมป์ (แชร์) ขนาดสินค้า : 146(ย) x 64(ก) x 39(ส)  มม.