H121 ปลั๊กอะแดปเตอร์ สีดำ

159.00 ฿

ปลั๊กอะแดปเตอร์ 3 ช่อง สวิตซ์แยกพร้อมไฟแสดงสถานะ รองรอบแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 โวลต์ รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 10 แอมป์ รองรับกำลังไฟฟ้าสูงสุด 2500 วัตต์ ผลิตด้วยวัสดุไม่ลามไฟ