Anitech ปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก. 4 ช่อง 1 สวิตซ์ H1154-WH

459.00 ฿

ปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก. 4 ช่อง 1 สวิตซ์ รองรับกำลังไฟสูงสุด 2200 วัตต์ 10 แอมป์ รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 โวลต์ สายไฟคุณภาพยาว 5 เมตร (ขนาด 5 x 0.75 sq.mm.) ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพไม่ลามไฟ