Anitech ปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก. 5 ช่อง 1 สวิตซ์ H1135-MI

439.00 ฿

ปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก. 5 ช่อง 1 สวิตซ์ รองรับกำลังไฟสูงสุด 2200 วัตต์ 10 แอมป์ รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 โวลต์ สายไฟคุณภาพยาว 3 เมตร (ขนาด 3 x 0.75 sq.mm.) ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพไม่ลามไฟ