Anitech ปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก. 3 ช่อง 1 สวิตซ์ H1033-GY

389.00 ฿

รองรับแรงดันสูงสุด 250 โวลต์ รองรับกระแสสูงสุดที่ 10 แอมป์ รองรับกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ 2200วัตต์ ตัวป้องกันกระแสเกินแบบสวิตซ์ขนาด 10 แอมป์ สายไฟขนาด  3×0.75 ตารางมิลลิเมตร ความยาวสายไฟ 3 เมตร ใช้วัสดุไม่ลามไฟ