E30B-BK Bluetooth Earphone

429.00 ฿

ฟังสมอลทอร์คบูลทูธรุ่น  E30B เทคโนโลยีบูลธูท 4.2  ระยะในการรับสัญญาณ 10 m รองรับการสนทนาผ่านหูฟัง มีไมคโครโฟนในตัว  ระบบเสียงสเตอริโอ ใช้งานการสนทนาต่อเนื่องได้นานถึง 5 ชัวโมง ใช้ฟังเพลงต่อเนื่องได้นานสูงสุด 4 ชั่วโมง รับประกันสินค้า 1 ปี