AU401 สายแจ็คเอฟเฟค,แจ็ค

399.00 ฿

สายแจ็คเอฟเฟค,แจ็ค Phone mono หรือ TS to TS สำหรับเอฟเฟคเครื่องดนตรี ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดนตรี,เอฟเฟคเครื่องดนตรี ที่ต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บเนื่องจากหัวแจ็คมีลักษณะตัว L และสายขนาดสั้น