AK39 หูฟังแบบเฮดเซ็ต พร้อมไมโครโฟน

370.00 ฿

ไดรฟเวอร์ ขนาด 40 มิลลิเมตร มีไมโครโฟนติดตั้งในตัว สามารถปรับขนาดหูฟังตามขนาดศีรษะได้ และตัวหูฟังสามารถพับเก็บได้ สายยาว 1.2 เมตร หัวแจ๊คขนาด 3.5 มิลลิเมตร 2 Years Warranty