H602-10 รางปลั๊กไฟอเนกประสงค์

Product Code: : H602-10

Availability: :

In Stock

590฿
Qty :

Description

สายไฟคุณภาพดี 2 x 1 SQ.MM.
ปลั๊กไฟบล็อคยางคุณภาพญี่ปุ่น
สายไฟมาตรฐาน มอก.เลขที่ 11-2553
ปลั๊กเสียบมาตรฐาน มอก. เลขที่ 166 - 2549
ความยาว 10 เมตร
  • ตรวจสอบสภาพปลั๊กไฟอย่างสม่ำเสมอ
  • ห้างวางปลั๊กไฟใกล้วัตถุติดไฟง่ายทุกชนิด
  • หากสายไฟชำรุด ให้หยุดการใช้งานทันที
  • หลีกเลี่ยงการใช้ปลั๊กไฟที่ชำรุดหรือมีสภาพไม่สมบูรณ์เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้
  • ห้ามถอดปลั๊กไฟโดยดึงที่สายไฟ
  • ห้ามจับปลั๊กไฟขณะที่มือเปียกอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
  • ปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กจากจุดจ่ายไฟหลังใช้งาน
  • ห้ามใช้งานปลั๊กไฟกำลังไฟฟ้าเกิน 2500 วัตต์
  • ห้ามแก้ไขดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของปลั๊กไฟ
  • ห้ามวางปลั๊กไฟไว้ใกล้มือเด็กหรือพื้นที่เปียกน้ำ